Embassy of Sharing, Malmö

Ekologisk hållbarhet

I Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö bidrar vi till att skapa en grönare stadsdel genom att sätta ekologisk hållbarhet i första rummet. Med ett förnybart och delat energisystem, materialval med låg klimatpåverkan och stora satsningar på grönska blir kvarteret en oas i stadsbilden som tar ansvar för miljö och hälsa.

Varje dag arbetar vi för ökad cirkularitet och att minimera vår påverkan på klimatet. På Granitor, som står bakom Embassy of Sharing, är vår målsättning är att vara klimatneutrala 2030.

Lena Friblick, Grundare av stiftelsen Botildenborg, experter på stadsodling och verksamma i Embassy of Sharing

Målet med Embassy of Sharing är att hitta nya lösningar där odling, småskalighet och maten är en viktig del. Vi har bidragit till projektet genom att planera in det gröna, småskaliga entreprenörskapet.

Lena Friblick, Grundare av stiftelsen Botildenborg, experter på stadsodling och verksamma i Embassy of Sharing

Hållbar användning av jordens resurser

Att ställa om till ett cirkulärt agerande är ett måste för att kunna nå klimatneutralitet. I Embassy of Sharing bygger grundtanken på att dela resurser, ytor och kunskap. För oss är det en självklarhet att värna om naturens resurser. Här bygger vi husstommar i trä och fasader i material som säkerställer resurseffektiva och cirkulära flöden. I Embassy of Sharing är vi måna om att återbruka. Ett exempel är fastigheten Droppen som pryds av fasadplåt från överskottsmaterial som tidigare har använts som värmeväxlare.

Naveen Chalakur Stadsodlare i Tiny Greens och verksam i Embassy of Sharing
Se filmen om stadsodlingar i Embassy of Sharing
Naveen Chalakur Stadsodlare i Tiny Greens och verksam i Embassy of Sharing

Mikrogrönsaker är mindre versioner av grönsaker eftersom de odlas på två veckor. Vissa mikrogrönsaker har 10-40 gånger högre näringsvärde jämfört med vanliga grönsaker, så de är mycket hälsosammare.

Naveen Chalakur Stadsodlare i Tiny Greens och verksam i Embassy of Sharing