Embassy of Sharing, Malmö

Delningsekonomi

I den kraftigt växande stadsdelen Hyllie i Malmö växer kvarteret Embassy of Sharing fram. Här tror vi på kraften i att dela. Genom att använda delningsekonomi kan vi minska överkonsumtion och resursförbrukning, samtidigt som vi främjar sociala band och ekonomisk inkludering.

Sharing is caring. Precis som namnet antyder bygger konceptet i Embassy of Sharing på att dela och dela med sig.

Energisystemet i Embassy of Sharing är unikt. Här byggs Sveriges största delningssystem för geoenergi, där byggnaderna ska återanvända restenergi och dela på värme och kyla. Geoenergi, som finns lagrad i marken, klassas som framtidens smartaste och mest hållbara energikälla.

Geoenergi: så funkar delningssystemet

Alla byggnader i Embassy of Sharing bidrar och drar nytta av det gemensamma systemet.

Styrsystemet är kopplat mellan husen.

Överskott på värme eller kyla fördelas vidare till andra byggnader.

Värme, ventilation och el fördelas efter behov.

Effekttopparna hålls nere.

Området kommer till viss del att vara egenproducent av elektricitet.

Embassy of Sharing har ett gemensamt smart styrsystem för att optimera energiresurserna under dygnet och året. Uppvärmning och kyla sker genom geoenergi – i huvudsak utgörs den från solenergi som lagras i mark och berg.

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Granitor Properties

Under hela projektets gång har vi haft ett mindset om att alla vinner på att dela. Det kan handla om att dela produkter, tjänster, ytor, erfarenheter och kunskap. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre.

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Granitor Properties