Automationsingenjör Infrastructure

Roger Harper

Roger ser det som ett privilegium att engagera sig i initiativ som Let´s Uptech.

läs mer om skolsamarbetet let´s uptech här