Helautomatiserat höglager Gävle Hamn

Gävle hamn investerar omkring ca 200 miljoner kronor i ett automatiserat, 25 meter högt höglager för hantering av pappersrullar. Satsningen ingår i en större utbyggnad av hamnen som fördubblar containerterminalens kapacitet.

Lösning:

Midroc Automation leverans består av två (2) stycken helautomatiska traverskranar, lager- och logistiksystemet samt samordning av conveyor system inkl. CE-märkningen av hela anläggningen.

Traverskranarna vilka är utrustade med lyftverktyg för pappersrullar löper längs taket och ställer pappersrullarna på varandra så att de bildar staplar som max får vara 15 meter höga. Eftersom staplarna byggs på ovanifrån kan de stå tätare och staplas mycket högre än i ett lager med truckar.

Lyftverktyget kan hantera upp till 5 rullar i samma lyft.

Effekt:

När papperslagret är fullt rymmer det en mängd som motsvarar hela världens förbrukning under en dag. Lagret är helt automatiserat och varken människor eller truckar får röra sig på golvet när verksamheten är i drift.

Själva ”hjärtat” eller hjärnan/intelligensen i anläggningen står Midroc Automations Warehouse Management System för. Systemet styr hela flödet från det att pappersrullarna lastas in med järnväg till att dom skeppas ut i containers för export.

Vårt systerbolag Midroc Electro har utfört merparten av de elektriska installationerna, larm osv i byggnaden.

Liknande lager finns på andra håll i världen, men då i anslutning till pappersbruk. Det som gör detta höghöjdslager unikt är att det ligger i ett hamnområde och nyttjas av flera olika producenter.

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Traverser, vagnar, säkerhetssystem och lagersystem till SSAB

Granitor Systems ansvarade för leverans av traverser, skenbundna vagnar, säkerhetssystem och lagersystem.

Läs nästa case