Traverser, vagnar, säkerhetssystem och lagersystem till SSAB

Granitor Systems ansvarade för leverans av traverser, skenbundna vagnar, säkerhetssystem och lagersystem.

Tidigare hade coils (plåt på rulle) förvarats i ett mellanlager för att vidareförädlas eller levererats till kund. Truckar lyfte ner dem från "hyllor" där de högsta var 15 meter upp. När det gamla lagret efter 25 år ansågs ha gjort sitt såg SSAB möjligheten att byta till ett automatiserat system. En stor investering som på sikt skulle löna sig.

Fyra nya kranar och en ombyggd äldre kopplades ihop i ett system med fyra rullvagnar och tre automat-truckar. Systemet som arbetades fram håller reda på var varje coil ligger och hämtar dessutom fram den.

Vinsterna var många för SSAB. Bland annat en snabbare genomströmning på lagret och dessutom minskat antal hanteringsskador. Projektet Albin innebar Midroc Automations första projekt där man tog ett totalansvar. Totalansvaret innebar leverans av både mekanik och indistruell IT istället för att agera underleverantör till en maskinleverantör som traditionen bjuder.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Bränslekran Umeå Energi

2017 levererade Midroc Crane Systems bränseltraverser för full automatisk drift till Umeå Energi. Leveransen omfattade byte av el-utrustning, automation och säkerhetssystem på två stycken avfallskranar samt ny förarstol samt trafikstyrning.

Läs nästa case