Uppgradering PCS7 Gevalia

Granitor Systems fick under 2020 i uppdrag att uppgradera det PCS7 system som 2008 installerades i Kraft Foods (Gevalias) Kaffefabrik i Gävle.

Historik

Granitor Systems genomförde 2008 en uppgradering av styrsystemet för Kraft Foods (Gevalias) Kaffefabrik i Gävle. Uppgraderingen utfördes först i den så kallade Degassing-avdelningen 2008 som är ett processavsnitt för malning och mellanlagring av kaffe. Kafferosteriet integrerades i ytterligare ett projekt 2010.

Implementeringen av Simatic IT och Simatic PCS7 i kafferosteriet drevs som ett projekt där Simatic IT levererades av Siemens i Italien och Simatic PCS7 av Granitor Systems i Gävle.
Ett viktigt mål med projektet var att öka flexibiliteteten i fabriken och, genom att öka antalet möjliga flöden, göra så att anläggningen kunde utnyttjas effektivare. Detta uppnåddes genom att det befintliga Modicon-systemet uppgraderades till PCS7 med tillbehöret Route Control som en viktig beståndsdel. Med Route Control behöver inte alla transportvägar programmeras utan finns det bara en möjlig förbindelse mellan till exempel silos så kan den vägen utnyttjas och systemet är flexibelt för framtida kapacitetsförändringar.


Uppgradering PCS7 2020

För att säkerställa att systemen skall fortsätta fungera problemfritt valde JDE att under 2020 uppgradera systemen. Valet föll återigen på Granitor Systems då vi har historiken och kunskapen om det befintliga systemet samt fabrikens behov. Projektet innefattade även en Virtualisering av datorer.

Projektet inleddes med en omfattande utredning av mjukvara och mjukvarulicenser för att därefter, steg för steg, uppgradera mjukvaran på kontoret. Först letade vi rätt på gamla installationer av PCS7 för att genomföra uppgraderingen i tre steg. Ett av stegen innebar t.ex. byte av utgången mjukvara för vågsystemen.

Installationen och idrifttagningen gjordes därefter under en helg, det handlade mestadels om att byta ut datorhårdvara och vågelektronik för att därefter testa de olika processavsnitten, samt en kortare driftövervakning.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

RÄTTVIKS ARV. OM- OCH TILLBYGGNAD

Kraft- och automatikskåp till ombyggnaden av Rättviks Avloppsreningsverk.

Läs nästa referensprojekt