RÄTTVIKS ARV. OM- OCH TILLBYGGNAD

AB Tändkulan levererar kraft- och automatikskåp till ombyggnaden av Rättviks Avloppsreningsverk.

Detta projekt levererades av AB Tändkulan.
AB Tändkulan är sedan 2021 en del av Granitor Systems. 

Automatikskåpen är bestyckade med ABB 800M controllers samt ABB operatörspaneler.
Tändkulan levererar även frekvensomriktare av märket Vacon

Slutkund: Rättviks Avloppsreningsverk

 


Driving Unit Conveyer

Granitor Systems har i detta projektet levererat konstruktion, programmering, installation och idrifttagning av rullbanorna (conveyorn) som underleverantör till en tysk conveyor-tillverkare

Läs nästa referensprojekt