KUJ 1365 LKAB

Landets största industriprojekt har under de senaste åren pågått i Kiruna då LKAB bygger en ny huvudnivå för järnmalmsbrytning 1365 m under jord. Midroc levererar styrsystem för process och förarlösa helautomatiska tåg samt kraftförsörjning och elmontage. 

Midroc Automation levererar system för styrning av processer för lastning, trafikering och lossning av de förarlösa tågen som till högsta produktivitet och lägsta miljöpåverkan skall transportera malmen från brytställe till anrikningsverk. I leveransen ingår även kontrollsystem för process och CCTV. Arbetet resulterar i att LKAB får en säker och miljövänlig anläggning med produktivitet i världsklass för ytterligare minst 20 års utvinning.

Transportnivån anläggs på 1 365 meters avvägning för fjärrstyrd pendeltågstrafik. De fjärrstyrda tågen transporterar malmen från störtschakt och bergtappar till krossning varefter malmen uppfordras med stora malmhissar (skipar) cirka 1,4 kilometer vertikalt upp till förädlingsverk ovan jord i två steg.

Med en årlig produktionsförmåga på 35 miljoner ton råmalm ökar livslängden för underjordsgruvan i Kiruna bortom år 2033. Byggtid är ca 10 år och totalt uppskattas projektet inbegripa 300 000 mantimmar och leveransen avslutas 2017.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Natus högspänningsställverk

Granitor Systems ersatte 2018 ett äldre högspänningsställverk hos Outokumpu Stainless AB. På grund av platsbrist i befintligt hus levererades anläggningen i modul-byggnad.

Läs nästa referensprojekt