Natus högspännings­ställverk

Granitor Systems ersatte 2018 ett äldre högspänningsställverk hos Outokumpu Stainless AB. På grund av platsbrist i befintligt hus levererades anläggningen i modul-byggnad.

Kunden hade ett behov att ersätta ett av sina äldre 10 kV ställverk med modern teknik. De hade inte plats i befintlig byggnad och ville ha ställverket på plats så snart som möjligt.

Den tekniska lösningen blev en nyproducerad flyttbar modulbyggnad med utrustning installerad och testad så långt som möjligt i Granitors egen verkstad.

Leveransen omfattade:

·         Design och konstruktion

·         Modulhus & stativ

·         Markarbeten

·         Anslutning mot befintlig byggnad (enl. bilden nedan)

·         20 fack, Natus, NES högspänningsställverk

·         110 V och kontrollsystem

·         Installation

·         Idrifttagning


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Leverans MSP ställverk

Granitor Systems genomförde 2017 ett byte av ett äldre ställverk till ett modernare för Gävle sjukhus.

Läs nästa referensprojekt