Leverans MSP ställverk

Granitor Systems genomförde 2017 ett byte av ett äldre ställverk till ett modernare för Gävle sjukhus.

Den tidigare anläggningen var i princip odokumenterad och driften kunde endast stängas av korta perioder för att arbete skulle vara möjligt, vilket gav projektet en mycket hög tidspress.

Ställverket byggdes upp i Granitors egen verkstad där vi dimensionerar konstruktion och komponenter för att möta kundens krav.

Leveransen omfattade:

  • demontage av befintligt ställverk
  • anläggnings konstruktion
  • dimensionering och projektering på ny anläggning.
  • leverans och montage av nytt ställverk
  • drifttaggning

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Hårdvara till avancerade mätningar

Hot Disk i Göteborg levererar mätsystem till hela världen inom termisk konduktivitet. För Hot Disk var Midroc ett naturligt val i och med Midrocs förmåga att leverera den hårdvara som krävdes för de avancerade mätningar som genomförs av Hot Disk

Läs nästa referensprojekt