Nytt kontrollrum till Preemraff, Göteborg

Vart sjätte år görs ett revisionsstopp för att se över anläggningen på Preemraff i Göteborg och i samband med revisionsstoppet 2011 fick Midroc två dygn på sig att flytta Preemraffs kontrollrum. Midroc fick uppdraget att projektleda och detaljprojektera kraft och utrustning.

Fyra man från Automation och ett femtontal från installation deltog i projektet och ett starkt teamarbete bidrog till att flytten blev en stor framgång. Arbetet präglades av det gemensamma målet "Ett Preem – Ett Midroc"

Kontrollrummet är 400 kvadratmeter och har en på takhöjd på 6 meter. Preem är extremt noga med säkerheten och bakgrunden till flytten var att kontrollrummet ansågs ligga för nära den kritiska processarean i den osannolika händelsen av en explosion.

Arbetet med systemflytten betstod av att göra en inventering av samtliga tekniska funktioner som ett kontrollrum innehar och förebereda och genomföra flytt av dessa. Ett tjugotal olika system identifierades, några större, andra mindre. För att nå ett bra och funktionellt resultat var det viktig att söka samsyn mellan systemägare och drift. Systemflyttar riktar ofta fokus på processsystemen och dess operatörsstationer men utan alla kringligagande system så funkar inte helheten. Det hölls en del del utbildningar med drifts- och underhållspersonal för att de skulle lära känna sitt nya kontrollrum och systemen i den.

Projketet, med många involverade från flera håll, är ett bra exempel på ett vinnande samarbete. För Midroc var det viktigt att ännu en gång visa att företaget levererar som de lovat - inom budget och tid.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Underjordiskt samarbete när Käppalaverket uppgraderas

Ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, byggs om och uppgraderas med en ny och mer effektiv reningsprocess.

Läs nästa referensprojekt