Eldomkraft

Används generellt till rostfria tankar. Principen är densamma som då man använder hydrauldomkraft vilket innebär att taket byggs först och lyfts upp för att kunna sätta in mantelsvepen. När ett mantelsvep är monterat och de vertikala svetsarna är färdigställda så roteras överdelen av tanken 360 grader. Processen sker i lagom takt så att den horisontala svetsningen kan färdigställas vid en fast arbetsstation.