Hur byggs en stark företagskultur? 

Människor som upplever tillit, blir erkända och tilldelas tydliga roller kommer att utvecklas, både på ett personligt och ett professionellt plan. Det är utifrån denna grundläggande formel vi bygger Granitor-kulturen – med lika delar tålamod och brinnande engagemang för samarbete. 

Som koncern har Granitor utvecklats snabbt de senaste åren, och det mest inspirerande i denna utveckling är att se är hur våra medarbetare tar sig an våra utmaningar. Vi har expanderat vår elteknikverksamhet i Granitor Electro till den norska marknaden genom en rad förvärv, samt etablerat nya varumärken, exempelvis Lyckos på fastighetssidan. 2015 var vi 3 300 engagerade samhälls- och industriutvecklare, idag är vi 4 200.  

Något som däremot utvecklats över tid är vår företagskultur. Att ha ett långsiktigt fokus var ett strategiskt beslut redan från start, vilket betalar sig idag i form av en stabil och trygg organisation med förmåga att snabbt ställa om och tänka nytt tillsammans. 

– Sedan 2008 har vi systematiskt arbetat med vår företagskultur. Som stöd har vi dragit kraft ur vår gemensamma ledningsplattform, som togs fram för att skapa trygghet och gemenskap, säger Roger Wikström, koncernchef på Granitor. 

Att vara det första alternativet för nuvarande – och kommande – medarbetare är högsta prioritet. Och i Universums årliga undersökning är Granitor för andra året i rad utnämnda till Sveriges bästa arbetsgivare i kategorin storföretag. I mätningen där medarbetarna från tre av bolagen i koncernen själva tyckt till har vi stadigt förbättrat vår position sedan starten – vilket gör oss oändligt stolta!  

Som vi ser det, är nyckeln till framgång en decentraliserad organisation i kombination med en stark företagskultur. En kultur där tillit och samarbetsförmåga är viktiga ingredienser. Att våra medarbetare känner sig som en del av Granitor-familjen och har befogenhet att fatta vardagsbeslut är en förutsättning för oss att nå våra mål. 

Viktiga hörnstenar för att bygga en stark företagskultur 

För det första: En tillitsfull arbetsmiljö.  

För att nå vårt mål, att vara bäst i klassen, lägger vi tid och resurser på den personliga utvecklingen. En individ som är trygg i sin roll och förstår hur gruppdynamik fungerar är bra rustad för att ta fram det bästa hos kollegor, kunder och entreprenörer. Vi samordnar, strukturerar och söker efter synergier på gruppnivå för att vara i linje med våra mål för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet. 

Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar. Vi arbetar horisontellt med våra partners enligt en modell vi kallar för Granitors ledningspil: Längst till höger av den liggande pilen, vid spetsen, har vi medarbetarna som möter våra kunder. Längst bak i pilen har vi medarbetarna som stödjer dem och möjliggör för dem att utföra arbetet på bästa sätt.

Ledningspilen ersätter en klassisk pyramidbeskrivning av en organisation för att påminna om att de som arbetar närmast kunden är de som i kundens ögon gör den största skillnaden. 

För det andra: Vi välkomnar mångfald.  

Vi tror på att göra saker tillsammans och vi skapar möjligheter att ta vara på såväl olikheter som likheter. Att addera flera perspektiv och erfarenheter gör oss starkare som organisation. Att kommunicera kring detta är viktigt. Vi har nolltolerans mot diskriminering och det finns en visselblåsarfunktion för att kunna rapportera trakasserier eller diskriminering med bevarad anonymitet. 

För det tredje: Kompetens.  

Vi arbetar med vårt strukturerade kompetenspussel för att våra team ska dra nytta av olika skickligheter och expertområden. Modellen bygger på idén att en grupp kan prestera bättre tillsammans än vad de skulle ha uppnått på egen hand. Att kompetenspussla hjälper oss att ha rätt kompetens och är ett verktyg i planeringen av medarbetarnas personliga utveckling. Genom mångårigt arbete vet vi att inkludering av medarbetare skapar engagemang och lönsamhet.  

Här vill vi också lyfta Granitor Business School, som sedan starten 2008 erbjuder utveckling i ledarskap samt skräddarsydda utbildningar i bland annat förhandlingsteknik. De flesta medarbetare har deltagit i någon form av utbildning eller utvecklingssammanhang med Granitor Business School, bland annat i form av en medarbetarskapsdag där nyanställda introduceras till vårt gemensamma språk och våra tankemodeller. Nyanställda chefer med personalansvar deltar som regel i utbildningen operativt ledarskap under sitt första år i den nya rollen. LiseLotte Jernberg Bate är koncernens kulturchef och har även det övergripande ansvaret för den interna affärsskolan. 

– För mig är det otroligt viktigt att hela tiden påminna sig om att det faktiska kulturarbetet görs runtom i vår organisation, på avdelningarna och i mindre grupper, där finns våra viktigaste Granitor-ambassadörer. Våra utbildningar och stöttande processer har varit viktiga i formandet av den interna kulturen inte minst för att skapa rätt förutsättningar för en god kultur, men det är bara tillsammans i vardagen som vi verkligen kan skapa den, säger LiseLotte. 

För det fjärde: Ansvar.  

Många av våra medarbetare arbetar i riskfyllda miljöer, vilket kräver en systematisk inställning till säkerhet. Granitor har ledningssystem för Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitetsfrågor i hela gruppen, och de flesta bolag har en eller flera ISO-certifikat som bevis på ständiga förbättringar. Värt att nämna är vårt framgångsrika arbete med säkerhetskultur inom vårt affärsområde Contracting där säkerhetsdagarna (numera säkerhetsvecka) är en flerårig tradition. 

Vi har också en ambition om att förankra och fördjupa vår uppförandekod hos oss själva och våra samarbetspartners. Det gör vi dels genom övningar och utbildning, och dels genom att se över våra avtal och göra leverantörsbedömningar. Målet är att alla som jobbar för Granitor ska skriva under på vår uppförandekod. 

Till sist: Vi gör positiv skillnad tillsammans. 

Att bidra till samhället är en självklar del i grunden för allt Granitor gör. Utöver den samhällsutveckling vi driver i och genom våra leveranser och samarbeten med kunder och partners har vi också en lång historia av att aktivt stödja samhället med sponsring, sommarjobb för lokala gymnasieungdomar, traineeplatser och vi deltar i projekt med expertis och lösningar som bidrar till hållbar utveckling. Genom Granitor Invest investerar vi också i banbrytande teknologier med potential att verkligen göra skillnad, inom framförallt clean tech och life science. 

– Utifrån våra gemensamma tankemodeller och processer har vi lagt grunden för ett arbetssätt och en kultur där våra medarbetare är involverade på riktigt. Vi har inte lyckats förrän våra medarbetare både känner sig delaktiga, och på riktigt är delaktiga, i utvecklingen av vår organisation och våra mål, avslutar Roger. 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Vad säger våra medarbetare?

Vi har en stor bredd i våra verksamheter och projekt – därför behövs många olika kompetenser! Våra medarbetare driver vår verksamhet framåt, här möter du några av dem.

Lär känna några av våra medarbetare

"Lockande att förstå mer om elmarknaden"

Marcus Segelsjö Duvernoys första stora uppdrag efter examen ger honom inblick i ett högaktuellt ämne. Som konsult på Granitor Aenigma jobbar han åt Svenska kraftnät, bland annat med elhandeln inom Europa. För Marcus innebär det att han får kunskap om ett område som han inte trodde att han skulle jobba med när han pluggade till ingenjör i energisystem.

Läs mer