Traverser, vagnar, säkerhetssystem och lagersystem till SSAB

Midroc Automation ansvarade för leverans av traverser, skenbundna vagnar, säkerhetssystem och lagersystem.

Tidigare hade coils (plåt på rulle) förvarats i ett mellanlager för att vidareförädlas eller levererats till kund. Truckar lyfte ner dem från "hyllor" där de högsta var 15 meter upp. När det gamla lagret efter 25 år ansågs ha gjort sitt såg SSAB möjligheten att byta till ett automatiserat system. En stor investering som på sikt skulle löna sig.

Fyra nya kranar och en ombyggd äldre kopplades ihop i ett system med fyra rullvagnar och tre automat-truckar. Systemet som arbetades fram håller reda på var varje coil ligger och hämtar dessutom fram den.

Vinsterna var många för SSAB. Bland annat en snabbare genomströmning på lagret och dessutom minskat antal hanteringsskador. Midroc Automations åtagande var ett totalansvar, innehållande en leverans av all mekanisk utrustning, el- och automation  och industriell IT samt montaget och idrifttagning.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Helautomatiserat höglager Gävle Hamn

Gävle hamn investerar omkring ca 200 miljoner kronor i ett automatiserat, 25 meter högt höglager för hantering av pappersrullar. Satsningen ingår i en större utbyggnad av hamnen som fördubblar containerterminalens kapacitet.

Läs nästa case