Processkranar i kontinuerlig hårddrift SSAB

SSAB är Nordens största tillverkare av handelsstål och har i Sverige tillverkning i bland annat Luleå, Borlänge och Finspång, men verksamhet återfinns även i USA. Som trogen leverantör till SSAB har Granitor Systems fått i uppdrag att leverera fyra stycken processkranar för kontinuerlig hårddrift, något som har ställt höga krav på såväl säkerhet som tillgänglighet i den dagliga driften.

Lösning:

För SSAB är en viktig faktor för ett fruktsamt samarbete att beställningarna kan skräddarsys. Det gäller exempelvis när det kommer till komponenter som bromsar och motorer.

Granitor Systems har kunnat tillgodose och levererat både produkter som motsvarat SSAB’s högt ställda krav på ergonomi, men även säkerhet och tillgänglighet. Det har även funnits en önskan från SSAB att i största möjliga mån slippa underhåll av maskinerna, något som möjliggörs genom kontinuerliga avstämningar och projektmöten där man går igenom alla detaljer.

 

Effekt:

Granitor Systems har levererat enligt plan och har sett att nöjdheten ökat i alla led. SSAB har understrukit att Granitor Systems varit lyhörda och visat på en flexibilitet som varit viktig i projektet, både före, under och efter leverans.

Granitor Systems kan också ge SSAB support på distans via fjärrstyrning, på det sättet kan SSAB alltid vara säkra på blixtsnabb hjälp som inte är beroende av att en person måste ta sig ut till en fysisk plats.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Tappkranar Sandvik Materials Technology

Granitor Systems har levererat två tappkranar för hanteringen av flytande metall. Leveransen ställer höga krav på både hög tillgänglighet och maskiner som klarar av den extrema miljön. I leveransen inkluderades redundant lyftmaskineri, elrum, styrsystem, drivsystem, positioneringssystem och ett vågsystem med trådlös kommunikation.

Läs nästa case