Positionering - Mölndal Energi

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Tillförlitligt, robust och exakta system även för tuffa miljöer

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, levererar och installerar robusta och tillförlitliga positionerings-system för traverser i krävande miljöer. Vi levererar positioneringssystem till såväl kärnkraftsverk som till stål- och energiverk. Kraven på exakthet och driftsäkerhet är oftast mycket höga.

Krävande arbetsmiljö

I energi- och värmeverk består ofta drivmedlen delvis av avfall och sopor, vid sidan av till exempel flis, med kontinuerlig inleverans via lastbilar genom öppna portar. Denna miljö innebär kraftigt skiftande temperatur- och luftfuktighetsnivåer med såväl dis, dimma som isbildning som följd. Med begränsade siktförhållanden och hal traversräl slirar trallhjulen lätt och traditionella positioneringssystem med puls-givare ger då felaktiga värden.

Aktivt system

KLAB:s positioneringssystem är ett aktivt system som hela tiden mäter och lämnar exakta värden mellan de olika enheterna. Om något problem uppstår larmar systemet som alltid lämnar absoluta mätvärden. I de lokaler där traverserna arbetar kommer ofta bränsle in via lastbil med släp och tippas ner i bränslefickorna. Detta innebär att systemet hela tiden måste avläsa positionerna för att vara ett säkert system och undvika kollision mellan travers och lastbil.KLAB:s aktiva positioneringssystem har en mycket hög tillgänglighet. De bygger på enheter från vår välkända leverantör SYMEO i kombination med våra egna väl beprövade komponenter.

Mölndal energi

En av KLAB:s återkommande kunder är Mölndal Energi strax söder om Göteborg. Efter flera år av problem med positionering av två bränsletraverser har bolaget beställt SYMEO LPR-1DHP positione-ringssystem från KLAB. Genom installationen har Mölndal Energi nu ett fungerande och tillförlitligt positioneringssystem vilket innebär högre produkti-vitet och säkerhet.

Anpassat till befintlig anläggning

– KLAB:s system blev väldigt bra. Lite anpassning efter våra önskemål, men monterat i den befintliga tipphallen, fungerar Symeo/KLAB:s system mycket bra, berättar Ulf Ekman, Underhållschef inom  Kraft & Värme, Mölndal Energi.Det tidigare positioneringssystemet gav stora problem med sin pulsmätning då tipphallen ofta drabbas av svår dimma och fuktig miljö med hal räl för traverserna.– Vi kan ha rena ”Lützendimman” med isklumpar i tipphallen vissa perioder. Det nya positionerings-systemet är inte alls lika känsligt för detta, fortsätter Ulf Ekman, medan det gamla systemet ofta hade störningar där traversen trappade bort sig!

Garanterad funktion

– KLAB garanterade funktionen före affär och det har fungerat ypperligt, inga problem, avslutar Ulf Ekman på Mölndal Energi.


LED - Areva Uddcomb

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case