LED - Areva Uddcomb

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Högpresterande och energibesparande led-belysning för avsyning

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, förser den nordiska marknaden med högkvalitativ, industriell LED-belysning. Vi håller ett brett utbud av LED-armaturer för alla slags miljöer, även riktigt tuffa där andra produkter har svårt att nå upp till kraven, tex. stålverk och hamnar.

Ökad produktivitet

Den nya LED-belysningen ger en bättre arbetsmiljö som medverkar till personalens välbefinnande sam-tidigt som belysningskapaciteten ger extra fördelar i arbetet med t.ex. avsyning av svetsar. Detta i sin tur ökar produktiviteten och kvaliteten på de produkter som tillverkas och det arbete som utförs. Belysningen är energisnål vilket minskar energikostnaderna och ger en ökad miljöhänsyn.

Jämförande beräkningar

KLAB gör även belysningstekniska beräkningar som säkerställer rätt val av LED-belysning och optimal placering. Detta ger våra kunder ett bra underlag för investeringsbeslut samtidigt som det är ett kvitto på att rätt produkter väljs i förhållande till krav och  önskemål. Vi kan även göra jämförelseberäkningar mot befintlig belysning samt besparingskalkyler.

Installation

KLAB utför även montage och installation av LED-belysning, oavsett om de är avsedda för industri-lokaler, utomhusplacering eller på kranar. Allt ifrån enstaka armaturer för en travers eller arbetsstation till hela industrihallar.

Areva Uddcomb

En av KLAB:s kunder är Areva Uddcomb i Karlskrona. De levererar bland annat svetsning för industrier med höga kvalitets- och säkerhetskrav, bland annat kärnkraftsindustrin. Kundspecifika och kostnads-effektiva lösningar, men även helhetsåtaganden och avancerade svetsreparationer av kritisk utrustning. Areva Uddcomb svetsar även i utmanande material och tillverkar svetsade produkter.

Komplett lösning

Till Areva Uddcomb i Karlskrona har KLAB levererat LED-belysning som ger personalen en bättre arbetsmiljö och som medverkar till deras välbefinnande samtidigt som belysningskapaciteten ger extra fördelar i arbetet med avsyning av svetsar. Detta i sin tur höjer produktiviteten och hjälper till att hålla en hög kvalitet på de produkter som Areva Uddcomb tillverkar och levererar till sina kunder.

Belysningen är dessutom väldigt energisnål vilket bidrar till minskade energikostnader. – KLAB har installerat allmänbelysning i våra verk-städer samt förstärkt LED-belysning vid våra kontroll-stationer för svetsar, berättar Thomas Persson, produktionschef vid Areva Uddcomb. LED-belysningen har blivit mycket populär hos våra operatörer och ger oss en ytterligare förhöjd kvalitetssäkring.LED-belysningen är fullt riktbar och placerad så att den inte ger skuggor vid det krävande avsyningsarbetet.– Samarbetet med KLAB har fungerat mycket bra från första kontakt och hela genomförandet. De har hållit uppsatta tider och när det blir aktuellt för fler pro-duktioner är de definitivt med i våra förfrågningar!


Kontrollrum - NKT Cables

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case