Handenheter - NKT Cables

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Ergonomiskt utformade manöverdon minskar risken för arbetsskador

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, har tagit fram proto- typer av handenheter som sedan testats och finjusterats för optimal utformning som främjar operatörernas hälsa och minimerar risken för arbetsskador. Till handenheterna har även en rad tillbehör tagits fram av KLAB, såsom bärsele, bärkrok och rörfäste. Handenheterna är fullt ut industriellt anpassade och kan användas för att styra en lång rad maskiner av olika slag.

Krävande arbetsmiljö

KLAB:s trådbundna handenheter är ett mycket bra alternativ till radiostyrning, fasta förarpulpeter och traditionella hängmanöverdon. Handenheten är ergonomisk, robust och kan konfigureras enligt varje kunds önskemål och krav. Alla symboler och texter är graverade vilket gör att livslängden maximeras. Till handenheten finns anpassade och utprovade tillbehör som gör produkten än mer användbar.  Handenheten kan även fås med tåligt silikonöverdrag,som skyddar handenheten och ger ett bättre grepp.

Nkt (f.d. Abb High Voltage Cables), Karlskrona

En av KLAB:s större och återkommande kunder är NKT (före detta ABB) i Karlskrona. På plats har före- taget ett stort antal maskiner som styrs av operatörer via olika kontroller. Tillsammans med ergonomer och företagshälsan tog KLAB och kunden fram förslag med utgångspunkt från standardmodellen av handenheter.

Nervinklämning i armar och händer

– Vi hade tidigare många problem orsakade av enahanda arbetsställningar under långa arbetsperio-der bland våra 150-200 operatörer, berättar Thomas Wennerhov, chef för Production Machine Area and planning på NKT i Karlskrona. Så kallat karpaltunnel- syndrom med nervinklämning i armar och händer var vanligt förekommande.

”Klockrent”, mycket nöjda

– Bytet av handenheterna har gått över förväntan.  Vi har inte tagit emot några klagomål från våra opera-törer och samarbetet med KLAB har varit klockrent, fortsätter Thomas Wennerhov. De har varit väldigt tillmötesgående, så vi är mycket nöjda!


Positionering - Mölndal Energi

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case