Vad vi gör

Vårt erbjudande

Vår främsta styrka är att ta ansvar för totalprojekt med automation, process- & produktionsutrustning samt kraftförsörjning för industri, infrastruktur och energi. Inget är för stort och inget är för litet.

Med vår projektförmåga genomför vi turn key-projekt inom Industri, Infrastruktur och Energi. Gärna med ett brett teknikinnehåll; Automation, Process, Mekanik och Elkraft. Vi säkrar våra leveranser med hjälp av Simulering och Virtual Commissioning

Vi erbjuder lösningar inom:

Gruvor

Gruvindustrin ställer enorma krav på personsäkerhet och produktivitet. Det gör vi också. Därför har vi utvecklat Granitor Remote Mining som ger våra kunder möjlighet att helautomatisera driften av gruvan genom att integrera alla system och all utrustning.

Fordonsindustrin

Granitor Systems har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa automationslösningar åt bilindustrin.

Infrastruktur

Granitor är idag Sveriges ledande leverantör av kompletta trafiksystementrenprenader. Systemen som används blir fler och fler och det är inte ovanligt med ett 20-tal system som skall integreras. Förmågan att hantera Trafikverkets högt ställda krav på tester och dokumentation kommer av många års projekterfarenhet.

Kraft och ställverk

Du hittar våra ställverk inom alla branscher där det finns behov av pålitlig och driftsäker kraft. Hög- eller lågspänning, ställverk för fast industrimiljö eller helt portabel. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov.

Energi & Process

Granitor Systems erbjudande hjälper våra kunder att uppnå högre utbyte, bättre kvalitet och lägre energiförbrukning i sina anläggningar. Förbättrad produktionsekonomi går hand i hand med ett globalt miljötänkande.

Kransystem

Granitor Crane Systems är norra Europas ledande leverantör av helautomatiska hårddriftskranar till tung industri. Intelligent automation transformerar kranar till högkapacitetsrobotar.

Livs- och läkemedel

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som livs- och läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar år för år. Granitor förstår branschens krav och levererar produktionsutrustning och mätsystem som säkerställer kraven.

Järn & Stål

För att behålla konkurrenskraften och öka lönsamheten för järn- och stålindustrin krävs nya lösningar och idéer. Granitor Systems utvecklar styrsystem för att styra och optimera produktionen och resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet. I våra leveranser ingår även maskinutrustning.