Vad vi gör

Vårt erbjudande

Med vår projektförmåga genomför vi turn key-projekt inom Industri, Infrastruktur och Energi. Gärna med ett brett teknikinnehåll; Automation, Process, Mekanik och Elkraft. Vi säkrar våra leveranser med hjälp av Simulering och Virtual Commissioning

Vi erbjuder lösningar inom:

Gruvor

Det handlar om att integrera, samordna och fjärrstyra funktioner. Från logistik och trafik, till ventilation och kommunikationssystem. Våra kunder får en helautomatiserad och högproduktiv gruvdrift med minsta möjliga miljöpåverkan.

Fordonsindustrin

Granitor Systems har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa automationslösningar åt bilindustrin.

Infrastruktur

Granitor är idag Sveriges ledande leverantör av kompletta trafiksystementrenprenader. Systemen som används blir fler och fler och det är inte ovanligt med ett 20-tal system som skall integreras. Förmågan att hantera Trafikverkets högt ställda krav på tester och dokumentation kommer av många års projekterfarenhet.

Energi & Process

Granitor Systems har lång erfarenhet av att jobba med komplexa energisystem och leve­rera helhetslösningar inom kraft och automation till kraftvärmeverk, oavsett om det rör sig om en befintlig eller en helt ny anläggning. Vårt mål är alltid att överträffa våra kunders förväntningar.

Järn & Stål

För att behålla konkurrenskraften och öka lönsamheten för järn- och stålindustrin krävs nya lösningar och idéer. Granitor Systems utvecklar styrsystem för att styra och optimera produktionen och resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet. I våra leveranser ingår även maskinutrustning.

Kransystem

Granitor Crane Systems är norra Europas ledande leverantör av helautomatiska hårddriftskranar till tung industri. Intelligent automation transformerar kranar till högkapacitetsrobotar.

Kraft och ställverk

Du hittar våra ställverk inom alla branscher där det finns behov av pålitlig och driftsäker kraft. Hög- eller lågspänning, ställverk för fast industrimiljö eller helt portabel. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov.

Livs- och läkemedel

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som livs- och läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar år för år. Granitor förstår branschens krav och levererar produktionsutrustning och mätsystem som säkerställer kraven.