Midroc EPC

Med en unik erfarenhet av att genomföra storskaliga multidisciplinära projekt tar Midroc EPC ett helhetsansvar och hanterar allt från förstudier, projektering till leverans och idrifttagning. Oavsett bransch, teknik eller geografi – allt samlat i ett enda kontrakt.

Läs vår folder

Vill du diskutera ditt EPC-projekt med oss?