Lösningar inom

Automotive

Totalentreprenader av produktionsutrustning med främst industrirobotar och/eller rena automationsleveranser mot bilindustri och viss övrig industri.

Lång erfarenhet, kunniga medarbetare och innovativ teknik.

En komplett lösning

Granitor Systems AB är en leverantör av komplett funktion till fast pris – Turn Key. Vi projektleder, utvecklar, installerar och idriftar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning. Den totala kapaciteten, produktkvalitén och ekonomin säkerställs.