Vårt erbjudande

Robotbaserade produktionslösningar

Vårt erbjudande riktar sig främst till fordons- och verkstadsindustrin där vi hjälper till med robotbaserade produktionslösningar inom montage- och packautomation samt karossproduktion.

Vi projektleder, utvecklar, installerar och idriftar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning.

Produktionsutrustning för karossproduktion

Granitor Systems AB erbjuder robotbaserade produktionslösningar för karossproduktion. Våra kunder är verksamma inom svensk och internationell fordonsindustri men vårt erbjudande kan appliceras på andra branscher där behov av liknande processlösningar finns. Alla kunder har olika förutsättningar, vi ser till dina behov och tar fram en lösning som passar just er. Bland annat tar vi hänsyn till vilken automationsgrad som är lämplig, nödvändig ROI för att se om investeringen är lönsam, hänsyn till geometrikrav och lösningar för detta, säkerhetskrav och materialhantering.

Montage- och Pack automation

Granitor Systems AB erbjuder robotbaserade produktionslösningar inom montage- och packautomation. Baserat på kundens unika behov utvecklar vi en automatiserad anläggning. Inom montageautomation tar vi bland annat hänsyn till flödesanalys, kundanpassade verktyg, layoutförutsättningar, monteringsprocesser och kvalitetskontroller med tanke på spårbarhetskrav. Inom Pack automation tittar vi på era behov när det gäller produktspecifikationer, förpackningsspecifikationer, kapacitet och gränssnitt mot kringliggande utrustning, för att nämna några parametrar som vi tar hänsyn till.

Processgruppen är med hela vägen

Processgruppen är med i ett tidigt skede för att presentera robotbaserade produktionslösningar med överenskommen funktionalitet som tar hänsyn till dina krav. Processgruppen säkerställer kvalitet, kapacitet, cykeltid och säkerhet i kundprojekten. Det ger anläggningen hög ROI och maximalt resursutnyttjande, på kortast möjliga tid.

Digitala tvillingar

Genom att använda den senaste digitala tekniken inom CAD- och simuleringsprogram får du korrekt processkvalitet, geometri & access, cykeltidsberäkningar och säkerhet. Processen studeras individuellt i detalj såväl som i helhet, vilket innebär en komplett station och produktionslinje. Processgruppen arbetar i nära samarbete med designavdelningen, El & Styr- leverantör, underleverantör av utrustning och installationspersonal. Under designfasen sker kontinuerliga iterationer för att uppnå önskat resultat.

Kundunika robotbaserade lösningar

Med Granitor Systems som partner får du tillgång till den absolut senaste produktionstekniken inom vår bransch. När vi tar oss an uppdrag följer vi dig hela vägen till klar produktionslinje, om möjligt presenterar vi en alternativ förbättrad lösning, allt för att optimera din anläggning. Baserat på ert unika behov utvecklar vi en automatiserad anläggning, och i de fall det finns en tydlig kravspecifikation gör vi allt vi kan för att uppfylla den. Tillsammans med våra underleverantörer levererar vi hela kedjan av tjänster från det att första layouten ritas till färdiginstallerad och produktionsfärdig utrustning står på plats. Fordonsindustrin är pionjärer när det kommer till flexibel automation. Kraven på hög, jämn kvalitet och flexibilitet driver utvecklingen, och i en tid då "time to market" blir allt kortare är Granitor Systems en självklar partner och våra kunders framgång är vår framgång. Du kan räkna med högre produktivitet och bättre lönsamhet över tid.