Traineeprogrammet

Granitor Automation School

- säkrar framtidens specialister inom automationsområdet?

Traineeprogrammet ger nya, unga medarbetare en helhetsuppfattning av företaget och skapar möjligheter till professionell och personlig utveckling.