Lager- och logistiklösningar

Midroc är automationsspecialister som kombinerar industriella system med mekanik för ökad enkelhet för våra kunder. Våra lösningar säkerställer en av de mest betydelsefulla processerna i tillverkande industriföretag – intern materialflödeshantering - och bidrar därmed till lönsammare affärer och säkra arbetsplatser.

Vi bidrar med lönsamhet för våra kunder genom att erbjuda säkra och hållbara lösningar inom godsflödeshantering, lagerhållning, service och uppdatering av befintliga system. Vi erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav. 

Effektivare materialhantering 

Det finns stora besparingar att göra inom området materialhantering. Vi har lösningar som ger ett ökat utnyttjande av anläggningen och minskade kostnader. Flexibla lösningar som inte gör avkall på behov om effektiv framtida om- eller nybyggnad.

Midroc är automationsspecialister med lång erfarenhet av att konstruera, implementera och driftsätta kompletta logistiklösningar med högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet.

Komplett koncept

Materialhanteringskonceptet består av två delar, som kan levereras oberoende av varandra och på olika plattformar:

  • Styrsystem för t.ex. kranstyrning
  • Lagersystem (transaktionshantering)

I våra kompletta lösningar ingår även all hårdvara, inkl olika typer av kranar och lastbärare, och installationen av en komplett anläggning.

Tillsammans med våra kunder och vår samarbetspartner, Bang Kransysteme GmbH, i Tyskland har vi utvecklat några av Europas modernaste kransystem


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Tappkranar Sandvik Materials Technology

Granitor Systems har levererat två tappkranar för hanteringen av flytande metall. Leveransen ställer höga krav på både hög tillgänglighet och maskiner som klarar av den extrema miljön. I leveransen inkluderades redundant lyftmaskineri, elrum, styrsystem, drivsystem, positioneringssystem och ett vågsystem med trådlös kommunikation.

Läs nästa case