Positionering - Ljungby Energi AB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Ljunby Energi AB

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, levererar nya specialanpassade lyftlösningar i existerande produktionsapparater. Även med integration i överordnade automatiserade system. På så sätt kan fast och rörlig utrustning fortsätta att användas samtidigt som kapaciteten ökas.

Ekonomiska och smidiga lösningar

KLAB kan oftast, tack vare omfattande kunskaper, lång erfarenhet samt goda kontakter med våra tillverkare och underleverantörer, finna ekonomiskt fördelaktiga och smarta lösningar där andra tvingas ge upp eller genomföra onödigt kostsamma ombyggnationer. Vi sätter en ära i att finna exakt den lösning våra kunder behöver, hålla utlovade tidsplaner och överraskar inte sällan genom att finna lösningar som
ingen annan tänkt på!

Mångåriga samarbeten

Vi designar, offererar, specialanpassar och monterar traverser med komponenter från väletablerade europeiska krantillverkare. Vi kan dessutom se till att ge den nya anläggningen regelbunden och bästa service genom lönsamma serviceavtal. Då vi inte är bundna till ett enskilt fabrikat av
krankomponenter, kan vi anpassa oss helt efter era önskemål. Vi har mångåriga och väl fungerande samarbeten och kan förse er med smidiga och flexibla lösningar vid välplanerade driftstopp.

Vi har både flexibilitet och kunskap

På KLAB har vi både de kunskaper som krävs och flexibiliteten för att med snabbhet erhålla full funktion efter inkoppling av t.ex. en ny travers. Detta även i ett existerande och automatiserat system.

Höga krav och tuffa miljöer

Ofta ska våra lösningar fungera under svåra förhållanden med extrema temperaturer och dammiga miljöer, utan att tumma på säkerhetskraven. Själva lokalerna och övrig maskinpark kan också ställa höga krav både på våra kunskaper, integration med
existerande utrustning och den föreslagna lyftutrustningen.

Högsta säkerhet

Trots detta är vi noggranna med att erbjuda marknadens säkraste lösningar i kombination med effektivitet och en prislapp som ofta tillåter våra kunder att räkna hem investeringen snabbare än planerat. Flera av landets största verkstadsföretag och samhällsviktiga industrier använder KLAB för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö för sin personal samt säkra produktionen.

Smarta säkerhetshöjande nyheter för Ljungby Energi AB

Ljungby Energi AB sköter avfallsförbränningen och förser samtidigt Ljungbys invånare med bl.a. fjärrvärme, el och fibernät. För att flytta och lasta in avfallet i driften, använder företaget en travers från år 2000 som nu konditionsanalyserats avseende bärande strukturer, mekaniska komponenter och elektriska system. Analysen visade på goda möjligheter till modernisering då bärande delar och mekaniska komponenter var i gott skick.

Nya styr- och positioneringssystem

För att höja säkerheten, öka effektiviteten och minska effektuttaget rekommenderade KLAB bl.a. byte av elutrustning, nya frekvensomriktare, nytt programmerbart styrsystem (PLC) med automatik, återmatningsenhet till nätet och ett nytt antisvajsystem. Även positioneringssystem med topografisk funktion ingick i förslaget.

Snabbt beslut och installation

Ljungby Energi önskade leverans och installation utfört under det planerade underhållsstoppet i maj månad 2019.
– Vi begärde in förslag på uppdatering och offert i början av 2019, berättar Markus Karlsson, underhållschef på Ljungsjöverket, Ljungby Energi. KLAB arbetade snabbt och all den gamla utrustningen plockades först ut och den nya installerades under tre intensiva veckor, fortsätter Markus Karlsson.

Återmatning minskar förbrukningen

Återmatning till elnätet, positioneringssystem och topografiska indata resulterar förutom i höjd säkerhet även i optimering för traversens färdsträcka och reducerad effektförbrukning. – Vid uppstarten fungerade allt som den skulle direkt. Detta var KLAB:s första uppdrag hos oss,
men vi känner stort förtroende för dem inför framtiden, avslutar Markus Karlsson.

Modern travers med skonsam drift

Den numera frekvensstyrda traversen innebär en modernare, mer ekonomisk och säkrare lyftlösning samtidigt som driften optimeras. 


Frekvensstyrd Tvåbalkstravers - Fjärrvärme i Osby AB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case