Frekvensstyrd Tvåbalkstravers - Fjärrvärme i Osby AB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Lyft- och speciallösningar även för automation och i samspel med överordnade system

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, bygger in nya specialanpassade lyftlösningar i existerande produktionsapparater, för integration i överordnade automatiserade system. På så sätt kan fast och rörlig utrustning fortsätta att användas samtidigt som kapaciteten utökas.

Ekonomiska och smidiga lösningar

KLAB kan oftast, tack vare omfattande kunskaper, lång erfarenhet samt goda kontakter med våra tillverkare och underleverantörer, finna ekonomiskt fördelaktiga och smarta lösningar där andra tvingas ge upp eller genomföra onödigt kostsamma ombyggnationer. Vi sätter en ära i att finna exakt den lösning våra kunder behöver, hålla utlovade tidsplaner och överraskar inte sällan genom att finna lösningar som ingen annan tänkt på!

Mångåriga samarbeten

Vi designar, offererar, specialanpassar och monterar traverser med komponenter från väletablerade europeiska krantillverkare. Vi kan dessutom se till att ge den nya anläggningen regelbunden och bästa service genom lönsamma serviceavtal. Då vi inte är bundna till ett enskilt fabrikat av krankomponenter, kan vi anpassa oss helt efter era önskemål. Vi har mångåriga och väl fungerande samarbeten och kan förse er med smidiga och flexibla lösningar vid välplanerade driftstopp.

Vi har både flexibilitet och kunskap

På KLAB har vi både de kunskaper som krävs och flexibiliteten för att med snabbhet erhålla full funktion efter inkoppling av t.ex. en ny travers. Detta även i ett existerande och automatiserat system.

Höga krav och tuffa miljöer

Ofta ska våra lösningar fungera under svåra förhållanden med extrema temperaturer och dammiga miljöer, utan att tumma på säkerhetskraven. Själva lokalerna och övrig maskinpark kan också ställa höga krav både på våra kunskaper, integration med exixterande utrustning och den föreslagna lyftutrustningen.

Högsta säkerhet

Trots detta är vi noggranna med att erbjuda marknadens säkraste lösningar i kombination med effektivitet och en prislapp som ofta tillåter våra kunder att räkna hem investeringen snabbare än planerat. Flera av landets största verkstadsföretag och samhällsviktiga industrier använder KLAB för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö för sin personal samt säkra produktionen.

Integrerad lösning för Fjärrvärme i Osby

Fjärrvärme i Osby AB och Gullarpsverket förser Osbys invånare med fjärrvärme genom eldning av träflis. För att flytta och lasta in flisen i driften, har företaget använt en travers som nu hade tjänat ut.

Befintligt överordnat system

Företaget har ytterligare en travers som körs i automatik på samma kranbana och styrd av ett överordnat system. Fjärrvärme i Osby ville försöka hitta en flexibel och anpassad lösning som kunde integreras i det överordnade systemet, med så få justeringar som möjligt.

Ny automatisk travers

Den gamla traversen kördes i automatik i vårt överordnade system, så detta ingick i vår kravspecifikation, berättar Carl-Magnus Nilsson, vd på Fjärrvärme i Osby AB.

Flexibel och integrerad i systemet

KLAB levererade en flexibel lösning utifrån dessa krav, men samtidigt med en mycket god grund för eventuella framtida kapacitetsökningar. Traversen som levererats från KLAB är i dagsläget märkt för 2,5 tons last men är dimensionerad för 4 ton. Lyfttrallan är dimensionerad för 5 ton vilket ger en mycket lång livslängd, även vid en eventuell uppgradering till 4 ton. En lösning med högsta tillgänglighet och mycket lång livslängd.

Tecknat serviceavtal

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med KLAB, vi talar samma språk, berättar Carl-Magnus Nilsson vidare. Vi har även tecknat seviceavtal för både den nya och gamla traversen.

Modern travers med skonsam drift

Den nya, frekvensstyrda traversen ger kunden en modernare lyftlösning med skonsammare drift och avsevärd högsta möjliga tillgänglighet. Med moderna funktioner som antisvaj kan flera drifter köras samtidigt utan risk för kollision, samtidigt som driften optimeras och maximeras.


Frekvensstyrd Travers - Hässleholm Miljö

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case