Frekvensstyrd Travers - Hässleholm Miljö

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Lyft och speciallösningar även för automation och överordnade system

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, bygger in nya specialanpassade lyftlösningar i existerande produktionsapparater, för integration i överordnade automatiserade system. På så sätt kan fast och rörlig utrustning fortsätta att användas medan kapaciteten utökas.

Ekonomiska och smidiga lösningar

KLAB kan oftast, tack vare omfattande kunskaper, lång erfarenhet samt goda kontakter hos tillverkare, finna ekonomiskt fördelaktiga och smarta lösningar där andra går bet. Vi sätter en ära i att finna exakt den lösning våra kunder behöver, hålla utlovade tidsplaner och överraskar inte sällan genom att finna lösningar som ingen tänkt på!

Mångåriga samarbeten

Vi designar, offererar, specialanpassar och monterar traverser med komponenter från väletablerade europeiska krantillverkare. Vi kan dessutom se till att ge den nya anläggningen regelbunden och bästa service genom lönsamma serviceavtal.
Då vi inte är bundna till ett enskilt fabrikat av krankomponenter, kan vi anpassa oss helt efter era önskemål. Vi har mångåriga och väl fungerande samarbeten och kan förse er med smidiga lösningar vid välplanerade driftstopp.

Vi har både flexibilitet och kunskap

På KLAB har vi både kunskaperna som krävs och flexibiliteten för att med snabbhet erhålla full funktion efter inkoppling av t.ex. en ny travers. Detta även i ett existerande och automatiserat system.

Höga krav och tuffa miljöer

Ofta ska våra lösningar fungera i svåra miljöer med extrema temperaturer och dammiga miljöer, utan att tumma på säkerhetskraven. Själva lokalerna och övrig maskinpark kan också ställa höga krav både på våra kunskaper och den föreslagna lyftutrustningen.

Högsta säkerhet

Trots detta är vi noggranna med att erbjuda marknadens säkraste lösningar i kombination med effektivitet och en prislapp som ofta tillåter våra kunder att räkna hem investeringen snabbare än planerat. Flera av landets största verkstadsföretag och samhällsviktiga industrier använder KLAB för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö för sin personal samt säkra produktionen.

Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB förser Hässleholms invånare med fjärrvärme genom eldning av bland annat flis. För att flytta och lasta in flis och annat som används
i driften, har företaget använt en traverskran som nu hade uppnått en aktningsvärd ålder.

Allvarliga brister i gammal kran

Företaget har genomfört en konditionskontroll av den aktuella kranen och rapporten visade flera allvarliga brister som var tvungna att åtgärdas omgående. Eftersom traversen utgör en mycket viktig del i processen valde Hässleholm Miljö att försöka hitta en lösning med en helt ny travers.

Ny automatisk travers

– Eftersom den gamla traversen kördes i automatik ingick det i vår kravspecifikationen att även den nya skulle göra detta, berättar Henrik Tomsson, underhållschef
vid Hässleholm Miljö.

Flexibel och integrerad i systemet

KLAB levererade en flexibel lösning som gick att integrera till befintligt system med så få justeringar som möjligt. Detta innefattade även integration av den befintliga gripskopan. Kunden fick även möjlighet att påverka komponentval, såsom frekvensomriktare.

Enligt kravspecifikationen – i tid

– KLAB har fungerat mycket bra som leverantör. Allt har fungerat som normalt och vår tidplan har kunnat hållas vilket var väldigt viktigt, berättar Henrik Tomsson vidare. Vi får ut precis det som beräknats och utlovats, men med ny och fräsch utrustning!

Skonsam drift, hög tillgänglighet

Den nya, frekvensstyrda traversen ger kunden en modernare travers med mer skonsam drift och avsevärt höjd tillgänglighet. Med denna travers
säkerställs att värmeverket kan förse sina kunder med miljövänlig och prisvärd fjärrvärme i många år framöver.


Transformatorlyft - Vargön Alloys

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case