Lyftok Sandvik Wire

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Kundspecifikt lyftverktyg för säker och optimerad drift!

KLAB har lång erfarenhet av att analysera, konstruera och specialanpassa olika former av lyftutrustning efter våra kunders behov. Där andra stannar är det vi som fortsätter och löser även de svåraste utmaningarna i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

Säkerhet och effektivitet

Lyftbehov finns överallt, på företag och industrier, terminaler och i hamnar. Gemensamt för all lyftut-rustning är att den måste erbjuda maximal effektivitet samt hög drift- och personsäkerhet.

KLAB är leverantörsoberoende och har kompe-tens att anpassa vår egen utrustning till alla fabrikat som finns på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniseringsförslag för att optimera din nuvarande utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad.

Optimerade lyftverktyg

Våra kunders lyftbehov är varierande och krävande både från ett produktionsperspektiv men även ur säkerhetssynpunkt. KLAB har genom åren levererat många olika typer av lyftverktyg som har bidragit till att kunderna har kunnat förbättra sin säkerhet och uppnå optimal hantering.

För att kunna hitta rätt lösning ställs höga krav på kompetens och stor förståelse för kundens produktion. KLAB besitter bägge delarna!

Sandvik Wire

En av KLAB:s kunder är Sandvik Wire i Sandviken,Sverige. Här fanns ett behov av ett lyftverktyg för attkoppla in och ur en C-krok elektriskt. Godset som lyfts ska betas, vilket innebär att godset sänks i kar med syra som är en del i processen.

KLAB:s lyftverktyg är anpassat enligt kundenskravspecifikation för att skapa en säker hantering och optimerad drift.

Fungerar problemfritt

– Vår erfarenhet är att KLAB lösningar alltid fungerar som utlovat och utan problem, kommenterar Anders Lindgren, ansvarig inom Sandvik Wire för lyftkon-struktion mekanik.

Lösningen är kundanpassad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna koppla in och ur C-krokar vid betning. Systemet säkerställer att operatören kan befinna sig på ett tryggt avstånd vid manövrering av lyftverktyget. Mervärdet består framförallt i kraftigt ökad säkerhet och en bra arbetsmiljö. Men även pro-duktionsmässigt leder KLAB:s lösning till en enklare och snabbare hantering vilket ger högre produktivitet och bättre tillgänglighet.

Nöjda operatörer

Lyftverktyget är utrustat med motorer som öppnar och stänger krokarna. Här finns dessutom givare somsäkerställer krokläget, fullt öppet eller fullt stängt. Dessa signaler används sedan till traversstyrningen för att förregla traversen vilket förhindrar oavsiktlig körning vid odefinierat läge.– KLAB arbetar väldigt seriöst och håller sina upp-satta tidplaner. Vi och våra operatörer litar på dem och är väldigt nöjda med resultatet, avslutar Anders Lindgren, Sandvik Wire.


LYFTOK - RHI AG Norge

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case