LYFTOK - RHI AG Norge

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Lyftverktyg special– även för tuffa miljöer!

KLAB har lång erfarenhet av att analysera, konstru-era och specialanpassa olika former av lyftutrustning efter våra kunders behov. Där andra stannar är det vi som fortsätter och löser även de svåraste utmaning-arna i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

Säkerhet och effektivitet

Lyftbehov finns överallt, på företag och industrier, terminaler och i hamnar. Gemensamt för all lyftut-rustning är att den måste erbjuda maximal effektivi-tet samt hög drift- och personsäkerhet. KLAB är leverantörsoberoende och har kompetens att anpassa vår egen utrustning till alla fabrikat som finns på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniseringsförslag för att optimera din utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad.

Optimerade lyftverktyg

Våra kunders lyftbehov är varierande och krävande både från ett produktionsperspektiv men även ur säkerhetssynpunkt. KLAB har genom åren levererat många olika typer av lyftverktyg som har bidragit till att kunderna har kunnat förbättra sin säkerhet och uppnå optimal hantering.

För att kunna hitta rätt lösning ställs höga krav på kompetens och stor förståelse för kundens produk-tion. KLAB besitter bägge delarna!

RHI AG Norge

En av KLAB:s flertal stora kunder är RHI AG i Porsgrunn, Norge. Vi har bland annat konstruerat och levererat unika lyftverktyg för hantering av smält magnesiumoxid i en extremt tuff miljö med tempe-raturer kring 2800 grader. KLAB:s lösning är base-rad på elektromekanisk koppling och urkoppling av lasten, med avsevärt ökad säkerhet för personalen som följd, då de extrema temperaturerna skapar stora risker i samband med den tidigare manuella lösningen.

Elegant och säker lösning

– KLAB har verkligen lyssnat på våra behov och kommit med en lösning som är mycket elegant och säker, helt enkelt mycket, mycket bra, berättar RHI:s anläggningschef i Norge, Ferdinand Ochbauer. Samarbetet har fungerat smidigt och effektivt med ömsesidiga besök fram till färdig lösning. Det kan mycket väl bli aktuellt med fler lyftverktyg både här i Porsgrunn och i våra övriga fabriker ute i världen!

85000 ton per år

Det österikiska världsomspännande företaget RHI har byggt en av de största fusionsanläggningarna för utvinning av magnesium för mer än 75 miljoner euro i Norge. Här utvinns magnesium från havsvat-ten med en kapacitet på cirka 85.000 ton per år och anläggningen är en av de största i världen.

 


ERGOSITTER 700 - OSLO HAMN

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case