ERGOSITTER 700 - OSLO HAMN

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Ergonomiska operatörsstolar och följsamma joysticks

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, bygger vad många anser vara några av världens bästa arbetsmiljöer. Här är operatörsstolarna den kanske enskilt viktigaste faktorn. Stolarna ska fungera – ofta dygnet runt – i några av de tuffaste arbetsmiljöer vi känner till. Utan att distrahera föraren och hans viktiga arbetsuppgif-ter måste allt fungera exakt och flexibelt för olika operatörer.

Operatörerna främst

Operatörer måste ofta sitta långa tider i enformiga arbetsställningar vilket kan leda till värk i nacke, axlar, armar samt bröst och ländrygg. Besvären kan också leda till bestående arbetsskador.

KLAB förebygger besvär och skador genom ergonomiskt riktig utformning av arbetsplatser.  Våra operatörsstolar lindrar redan uppkomna problem med hjälp av unika inställningsmöjligheter.

Även för mindre förarhytter

Bakgrunden till Ergositter 700-stolen är att den är anpassad  även för mindre och kompakta förarhytter där det fortfarande ställs höga krav på en ergonomiskt korrekt arbetsmiljö. Ergositter 700 gör det lätt att justera förarplatsen för de olika operatörerna.

I Kristianstad och över hela världen

KLAB, har mer än 30 års erfarenhet och är baserade i Kristianstad i södra Sverige, men har hela världen som arbetsfält. Tillsammans med våra kunder strävar vi alltid efter att hitta flexibla och optimala lösningar för varje behov. Med hög servicekvalitet och god support bygger vi långsiktiga relationer.

Oslo Hamn

Oslo Hamn förbättrar arbetsmiljön för sina kran-operatörer samtidigt som man genom mjukare och mer följsam drift vill säkerställa och förbättra sina kranars funktion och livstid.

För att nå dessa mål uppgraderar Oslo Hamn sina befintliga RTG-kranar från Kalmar genom att beställa och installera nya förarstolar av typen Ergositter 700 tillsammans med KLAB:s joystick typ HJ med nyutvecklad spak.

Färre förslitningsskador

Målet för ombyggnationen har varit en tydligt för-bättrad arbetsmiljö, med minimerade förslitnings-skador och värk för operatörerna. Därmed färre sjukskrivningar, nöjdare operatörer samt förlängd livslängd på kranen med färre och mindre akuta fel tack vare mer fokuserade operatörer.

– Vi är mycket nöjda med KLAB:s lösning. De är både kostnadseffektiva och anpassade för våra behov, kommenterar Cato Gullhav, driftsledare i Oslo Hamn. Vi har jämfört med alternativa leverantörer men fann KLAB bäst för oss.

Passar kranarnas livslängd

Eftersom kranarna i Oslo hamn har en redan utsatt livslängd avstod man från det exklusivare alternativet med Ergositter 9000.

– Vi insåg att förarmiljöerna skulle överleva  kranarna och valde då den något enklare Ergositter 700 för de närmaste åren. Men operatörerna är  mycket nöjda, både med stolarna och KLAB:s joystick HJ som ger en otroligt mjuk och fin gång, fortsätter Cato Gullhav.

Mer följsam och lättjusterad

Kunden är sammanfattningsvis väldigt tillfreds med KLAB:s lösning och upplever att deras kranar idag är mycket mer följsamma med nya joysticks samt att det är lätt justera förarstolen till en bra och behaglig arbetsställning för alla operatörer.

 


Ergositter 1300 - SSAB Oxelösund

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case