Systemlösning för tankgård

Granitor Systems har fått i uppdrag att leverera en ny systemlösning för tankgård med integration av tankanläggningens styrfunktioner i befintliga UMS system med en extra operatörsstation.

Ytterligare funktioner såsom karantän- och batchinformation implementerades i den nya systemkonstruktionen. Som en del av styrsystembytet ersattes befintliga elskåp och alla IO- enheter i tankbyggnaderna. Det nya styrsystemet är ett Simatic PCS7.

Det befintliga styrsystemet och även de elektriska komponenterna var ålderstigna något som ledde till behovet att uppgradera till ett modernare och säkrare system. Eftersom anläggningen byggts om i etapper fanns behovet att rätta upp befintliga elskåp för att underlätta felsökning och underhåll. En integration med den befintliga plattformen ledde också till att specialistkompetens för det tidigare systemet inte längre behövdes.

Stopptiden i projektet var kritisk och anledningen till att de valde Granitor var att vi med vår samlade kompetens inom bolaget kunde minimera stopptiden. Detta tillsammans med att vi kunde presentera en driftsättningsstrategi fällde avförandet i valet av Granitor.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Uppgradering PCS7 Gevalia

Granitor Systems genomförde 2008 en uppgradering av styrsystemet för Kraft Foods (Gevalias) Kaffefabrik i Gävle. 2020 uppgraderades systemen igen för att säkerställa en fortsatt problemfri drift.

Läs nästa referensprojekt