Ställverksbyte Ovako Sweden AB

Midroc Automation tillsammans med Granitor Electro genomförde 2020 ett byte av ett äldre ställverk till ett modernare distributionsställverk där konstruktionen bygger på en kapsling med plug in brytare.

Då det ställs höga krav på tillförlitighet och personsäkerhet byttes det äldre ställverket ut mot ett modernare 3200A 400V TN-C-S-distributionsställverk med plug In -brytare, med integrerat kontrollskåp för automatik och ljusbågsvakt.

Leveransen omfattade:

  • Demontage av befintligt ställverk
  • Montage av nytt ställverk
  • Anslutning för 31 utgående grupper
  • Ny skenanslutning för trafoanslutning
  • Montage av manöverfunktioner
  • Drifttagning

Arbetet på plats utfördes under två stoppveckor med återkoppling och idrifttagning av befintliga grupper, samt en anslutning för ny skenmatning mellan trafo och inkommande brytarfack.

Ställverket byggdes upp på Granitors egen verkstad där vi dimensionerar samt konstruerar och väljer komponenter för att möta kundens krav. Detta ger oss full kontroll över hela produktionen och konstruktionen något som ger oss och kunden den bästa flexibillitet.

Granitor Systems är partner med CUBIC Svenska AB som är en tillverkare av lågspänningsställverk med mycket hög kvalité.   

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Ställverksbyte 2500A, 400V Ovako Sweden AB

Granitor Systems genomförde 2020 ett byte av ett äldre ställverk till ett modernare distributionsställverk där konstruktionen bygger på en kapsling med plug in brytare.

Läs nästa referensprojekt