Transformator­stationer Sidensjö

Granitor Systems hade helhetsansvaret vid leverans av två stycken 130/30 kV transformatorstationer till den 144 MW stora parken.

Leveransen inkluderade:

  • 2 fullständiga 130/33 kV ställverk
  • Mark och bygg
  • 130 kV ställverk
  • 33 kV ställverk
  • SCADA system och övervakning
  • Belysning, brand- och inbrottslarm

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Kraftförsörjning Borås Energi & Miljöcenter för en fossilfri stad

För att säkerställa högteknologiska och säkra komponenter, men också professionella installationer har Granitor Systems fått i uppdrag att säkerställa elförsörjningen både för Borås Energis framtida ”Energi och Miljöcenter” samt den befintliga anläggningen på Sobacken.

Läs nästa referensprojekt