Kraftförsörjning Borås Energi & Miljöcenter för en fossilfri stad

För att säkerställa högteknologiska och säkra komponenter, men också professionella installationer har Granitor Systems fått i uppdrag att säkerställa elförsörjningen både för Borås Energis framtida ”Energi och Miljöcenter” samt den befintliga anläggningen på Sobacken.

Leveransen var ett helheltsåtagande som innefattade följande:

  • 3 st 145/12kV krafttransformatorer
  • 145 Kv anslutning mot Borås Elnät station
  • Kontroll och skydd innehållande fullt Scada system för tre anläggningsdelar samt transformatorskydd. 12 kV skydd etc
  • 12 kV ställverk (ca 40 fack)
  • 11 st 12/0, 4kV Resiblock transformatorer
  • 400V Ställverk
  • 2 st reservkraftsaggregat 1,6 MVa samt 0,6MVa
  • UPS  samt 110VDC system

Samtliga leveranser utfördes enligt utsatt tidplan och med korrekt funktion.

Resultatet: kraftförsörjning till ett helt miljöcentrum som ger en fossilfri stad. 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Ny rökgaskondenserings-anläggning Danmark

Granitor Systems är totalansvariga för byggnationen av en ny rökgaskondenserings-anläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark.

Läs nästa referensprojekt