Ny rökgaskondenseringsanläggning Danmark

Granitor Systems är totalansvariga för byggnationen av en ny rökgaskondenserings-anläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark.

En ny klimatlag i Danmark bidrar till en ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar och marknaden inom hållbar produktivitet växer såväl i Danmark som i hela norra Europa. Midroc Automation ser fram emot att vara en del av den utvecklingen.

Den nya rökgaskondenseringsanläggningen i Silkeborg anslöts till ett befintligt gaskraftverk som idag levererar 110 MW el och nästan lika mycket värme.

Detta resulterar i att produktionen ökas med nästan 50 MW extra fjärrvärme. 

Projektet, som är en totalentreprenad, inkluderade bland annat värmepumpar, en naturgaspanna och två ackumulatortankar.

Granitor Systems ansvarade för projektering, konstruktion, upphandling, inköp, utförande, idriftssttning och överlämnande av projektet till kunden Silkeborg Varme A/S.

Vår projektförmåga innebär att vi har kapaciteten – resursmässigt och finansiellt – att genomföra den här typen av stora och komplexa projekt.

 

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Följ med till site:

Film från projektet

Processtyrsystem till KA3 & KK4 LKAB

Granitor Systems har framgångsrikt genomfört leveransen av processtyrsystemet till LKABs nya anriknings- och kulsinterverk i Kiruna KA3 och KK4.

Läs nästa referensprojekt