Komplex restaurering av brandhärjat gjuteri i Arvika

Lågorna syntes över bygden, när gjuteriet Arvika brann. Det var den 17 april 2020. I april 2021 är verksamheten igång, efter ett gediget restaurerings- och moderniseringsarbete. Tillsammans med Electro har Granitor Systems varit en av nyckelspelarna i arbetet.

Branden

När lågorna stod höga och hotade med att sluka hela fabriken, lyckades räddningstjänst och gjuteriets egna personal rädda viktiga delar av produktionslinjen. En jätteinsats som gjorde det möjligt att bygga upp fabriken igen. Hade allt brunnit ner hade det kanske inte varit möjligt och orten Arvika hade förlorat en stor arbetsgivare.

Återuppbyggnaden

Tillsammans med Granitor Electro var Granitor Systems den största underleverantören och en nyckelspelare för att återuppbyggandet skulle gå enligt plan. För arbetet med att bygga upp fabriken gick helt enligt plan. Det är ett gott betyg med tanke på komplexiteten, nedbrunna delar skulle byggas upp och synkas med de ursprungliga från 1970-talet.

– Det hade varit lättare om allt hade brunnit ner, stor del av vårt arbete går ut på att följa en avbränd kabel för att se varifrån den kommer, för att sedan kunna byta ut den och koppla ihop rätt saker med varandra. Det blev inte lättare av att stora delar av dokumentationen brann upp. Det tydliggör värdet av att spara ner all dokumentation elektroniskt som man gör idag, säger Nicklas Andersson, Granitor Electro.

Parallellt med att två nya kontrollrum byggdes upp i fabriken byggde man ett ”Show room” på Arvikas kontor där både skarpa PLC och Scada system monterades och integrerades. Detta för att så tidigt som möjligt kunna starta FAT-tester av Granitor Systems leveranser samt för att kunna hålla en tät kontakt och genomföra granskningar och tester med personalen som skulle köra anläggningen i nästa skede.

Tidplanen

För varje dag fabriken "stod stopp" ökade den ekonomiska risken, inte minst risken att förlora kunder.

– Om detta hade varit ett moderniseringsprojekt hade man planerat det noga under ett år innan. Nu tvingades vi göra en förstudie och plan på några veckor, och med tanke på att vi inte visste vad vi skulle mötas av, så behövde planen hela tiden revideras, berättar Carl-Magnus Olesen, projektledare för Arvika Gjuteri.

Carl-Magnus är nöjd med Granitor. Inte minst med teamet från Lysekil som, med Lars Skoog i spetsen (se film), snabbt kom in och påbörjade utrednings-arbetet på ett professionellt sätt från dag ett. Periodvis har det krävts upp till 35 man från tio olika avdelningar från flera regioner i Sverige för att reda ut kaoset på den brandhärjade platsen.

Arbetsgruppen

En stor utmaning var att det var svårt att förutsäga vad som skulle göras. Inget gick att planera, mer än i grova drag. Samtidigt som Covid-19 dessutom tog ett allt större grepp om världen. 

Att så snabbt kunna mobilisera så många duktiga personer och få ihop ett bra projektteam skulle egentligen vara omöjligt. Men med alla inblandades prestigelösa och samarbetsvilliga inställning, så blev det omöjliga istället möjligt. 

Fakta

Förutom rivning av den brandhärjade anläggningen, gjorde Granitor Electro de nya elinstallationerna och Granitor Systems tog fram nya ritningar, byggde apparatskåpen och programmerade den återuppbyggda produktionslinjen. Närmare 200 personer, bland annat minst 30 ingenjörer från Granitor, har dagligen varit involverade i arbetet såväl externa som interna partnerns och personal. Sammantaget har runt 850 personer jobbat med återuppbyggnaden.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Automatiserad robotlinje - Rear side member

Läs nästa referensprojekt