Automatiserad robotlinje - Rear side member

Bilfabrik i Belgien - Rear side member (Bakre sidobalk)

 

  • År: 2016 - 2017
  • Projekttyp: Greenfield
  • Ordervärde: 2,5 MEuro
  • Omfattning: Projektledning, process och mekanisk konstruktion utförd av Granitor Robotics
  • Plats: Gent, Belgien

 

Rear side member var en del av ett större område i fabriken i Gent, Belgien. Rear side member är en del till en bilmodell och består av 14 ingående delar, som är sammansatta i linjen. 

Under år 2019 byggde och driftsatte Granitor Robotics ytterligare en linje för Rear side member för att öka kapaciteten.


Tekniska system Gullbergstunneln

Granitor Electro och Granitor Systems bidrar till säkrare, tryggare och trevligare ljus i Göteborgs nya tunnel.

Läs nästa referensprojekt