Elektrisk utrustning och styrsystem

Midroc Automation bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista

Energibolaget Stockholm Exergi och avfallsbolaget SÖRABs nya avfallsanläggning i Brista utanför Stockholm stod klar i slutet av 2020. Den nya anläggningen har en automatiserad sortering av hushållens avfall något som bidrar till att öka återvinningen av framförallt plast, men också metaller och andra återvinningsbara material.

Midroc agerade underentreprenör till huvudleverantören Sutco RecyclingTechnik GmbH

Midroc Automations leverans bestod av:

  • Procesställverk

  • 5st styrskåp inkl. el-konstruktion, programmering, el-installation och idriftsättning

  • Komplett DCS ABB 800xA med 3 controllers på redundanta servrar för virtuella maskiner

  • Simulerad processmiljö SIMIT

  • Support under prestandatester

DCS-systemet ABB 800xA var helt nytt och inkluderade virtualiserade servrar, controllers och nätverk. Projektet innebar uppsättning av en komplett utrustning (automation) samt även en simulerad processmiljö i Siemens SIMIT.

Då funktioner och styrning ej var beskrivet mer än på väldigt överordnad nivå bestod Midroc Automations arbetssätt, avseende programmeringen, i ett arbete indelat i steg för att uppnå önskad helhetsfunktion.

Typlösningen för en linje togs fram i samråd med slutkunden där de först fick köra anläggningen i simulerat läge. När denna process var klar så kopierades konceptet och anpassades till övriga linjer. Med detta arbetssätt fick Midroc en god förmåga att förstå slutkundens behov och önskemål.

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Läs mer hos Stockholm Exergi

Stockholm Exergi

Ställverksbyte Ovako, 3200A, 400V

Granitor Systems genomförde 2020 ett byte av ett äldre ställverk till ett modernare distributionsställverk där konstruktionen bygger på en kapsling med plug in brytare.

Läs nästa referensprojekt