Carpe Futurum

Midroc Automation bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Uppsala.

Den över 50 meter höga biobränsleanläggningen Carpe Futurum står nu klar i Uppsala. På vinterhalvåret, när förbränningen av avfall i andra änden av området inte räcker för att försörja Uppsala med fjärrvärme, kommer Carpe Futurum att stå för en stor del av värmeproduktionen. Det ska ske genom eldning av organiska bränslen som returträ och bioolja.

I Carpe Futurum ersätts torv med biobränslen något som kommer att minska nettoutsläppen av koldioxid med 150 000 ton per år och satsningen innebär att Vattenfall Värme i Uppsala uteslutande kommer att elda med förnybara eller återvunna bränslen. Midroc Automation fick förtroendet att leverera en nyckelfärdig leverans av anläggningen för elförsörjning innehållande bland annat:

• El/Ställverksbyggnad

• Ställverk

• Inkoppling och idriftsättning av krafttransformator

• Skydd • Kontroll och Scada-system

• Nollpunktsutrustning

Projektet, som var indelat i tre delar där vår leverans, ingick i del 3 (LOT3), innebar en del utmaningar då det är en stor, komplex och viktig anläggning med stort elförsörjningsbehov. Projektet innebar en hel del utmaningar i form av förskjutningar av tidplaner, påverkan från sidoentreprenader och flera tekniska utmaningar att lösa på vägen något som underlättades av vår dialog tillsammans med Vattenfall då båda parter har varit väldigt öppna och lösningsorienterade.

Vattenfalls Uppsalas drift och underhållspersonal  är mycket nöjda med slutprodukten samt projektgenomförandet från Midroc;

 

"När  kontraktet skrevs var det många oklarheter om hur vi skulle utföra 10kV kabelanslutningen till transformatorn samt även hjälpkraft och kontrollanslutningar till befintlig stationen. Midroc var hjälpsamma med att projektera och utföra arbetet med externa anslutningar parallellt med installationen och driftsättning av ställverket och jag är nöjd med att vi kunde hantera ändringsarbetet på ett sätt som kändes rättvis för oss med avseende av pengar och tid." 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Läs mer hos Vattenfall

Carpe Futurum på en minut

Leverans elektrisk utrustning och styrsystem

Granitor Systems bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista

Leverans elektrisk utrustning och styrsystem

Läs nästa referensprojekt