Skruvmetoden

Först bygger vi taksektionen, därefter skruvas tanken upp med en spiralformad rundsvets. Med hjälp av domkrafter monteras sedan mantelplåtarna löpande. Allt montage görs från marknivå eller på låg höjd med fasta arbetsstationer. På så sätt kvalitetssäkrar vi produktionsprocessen samtidigt som vi får en tryggare och säkrare arbetsmiljö för våra anställda.

Ytterligare fördelar med skruvmetoden är att vi kan arbeta oberoende av väder och vind då arbetet utförs på låg höjd.