Hydraulikmetoden

Vid användning av denna metod byggs taket på tanken i ett första steg. Därefter höjs taket upp i en höjd motsvarande höjden på ett mantelsvep. När lyftet är gjort monteras alla plåtar i svepet och de vertikala svetsarna färdigställs. Efter färdigställandet lyfts tanken upp motsvarande höjden på ett mantelsvep igen och horisontalsvetsen färdigställs. Sedan upprepas proceduren fram till att man når full höjd på tanken.