Hälsa, säkerhet & miljö

På Rodoverken anser vi att en tillämpad hög säkerhetsnivå är en förutsättning för en trygg arbetsplats. Detta medför också en bra arbetsprestation och rätt kvalitet i arbetet. Därför ska säkerheten sättas först vid allt arbete inom företaget.