Installasjon av kraft / Høyspent og lavspent

Grunnlaget for en elektrisk installasjon i industrien og større bygninger, er strømforsyningen. Vi har kompetanse på alle former for kraft og samarbeider med flere leverandører. Det betyr at vi kan velge produktene som er tilgjengelige på markedet og som passer best til det aktuelle oppdraget. Vi installerer fordelingsanlegg for både lav- og høyspenning i alle bransjer.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet