Innbruddsalarmer

Man installerer innbruddsalarm fordi vi lever i en verden der selskaper og privatpersoner føler et økt behov for trygghet. I samme takt utvikles teknologien som gjør det mulig å forhindre uautorisert tilgang til kommersielle anlegg og private boliger. I samarbeid med våre leverandører prosjekterer og installerer forebyggende tjenester samt drift av innbruddsalarmer i store komplekser og mindre kontorer og boliger.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet