Trygghetslarm

Trygghetslarmets uppgift är att garantera att äldre, funktionshindrade eller andra människor med behov lätt ska kunna larma och få hjälp om något händer. Det är ett stort värde även för närstående, familj, personal och omgivning. Vi hjälper till att installera dessa tekniska lösningar i hem och på olika äldreboenden runtom landet.

Beställ installation av trygghetslarm!

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk