Unik metod tar fram antikroppar mot allvarliga sjukdomar

En ny plattformsbaserad teknik kan göra 300 nya läkemedel möjliga. Oblique Therapeutics satsar på att ta fram målinriktade antikroppsläkemedel mot aggressiva cancerformer och kronisk smärta – något som ingen tidigare lyckats med. Tekniken innebär ett paradigmskifte inom läkemedelsutveckling.

Genom affärsområdet för investeringar i utvecklingsbolag investerar Granitor i bolag med banbrytande teknologier med kommersiell potential och möjlighet att förbättra världen. Detta stämmer väl in på Oblique Therapeutics teknik.

– Det är sällan vi hittar ett investeringsobjekt med så här radikalt annorlunda teknologi som kan göra så stor skillnad. Det här kan innebära att mänskligheten går en ljusare framtid till mötes. För oss är det en viktig investering med ovanligt stor potential, säger Göran Linder, ansvarig för investeringar på Granitor Growth Management.

Skräddarsydda antikroppar

Oblique Therapeutics grundades 2015 av Owe Orwar och Carolina Trkulja. De har utvecklat en unik teknik för att ta fram skräddarsydda antikroppar för utveckling av läkemedel mot sjukdomar som tidigare ansetts omöjliga att behandla med antikroppar. Idén föddes under Carolina Trkuljas avhandlingsarbete på Chalmers, då Owe Orwar var hennes handledare.

– Vi försökte ta fram antikroppar mot de svåraste medicinska målproteinerna. Vi valde en som vi vet orsakar pankreascancer, som har väldigt hög dödlighet, och en som är viktig för smärta. Vi visste att om vi kunde lyckas med just de här proteinerna som anses omöjliga att ta fram antikroppar mot, då kan vi lyckas med alla andra, säger Owe Orwar, vd på Oblique Therapeutics.

– Förra året fick vi bevis för att antikropparna fungerade hos möss. Just nu har vi tre program som ser väldigt lovande ut där behovet av läkemedel är stort.

Antikroppen mot smärta utvecklas i samarbete med ett stort läkemedelsbolag.

– Tjugo procent av befolkningen lider av smärta, och läkemedel som kan ersätta morfin- och opioidbehandling som är starkt beroendeframkallande skulle göra stor nytta.

De två cancerprogrammen riktar sig mot pankreascancer och trippelnegativ bröstcancer, en annan svårbehandlad cancerform som oftast drabbar unga kvinnor. Utöver dessa har bolaget identifierat närmare 300 antikroppar som tekniken också kan fungera på.

Skalbar plattformsteknologi

– Tack vare att plattformsteknologin är skalbar, kan vi skapa hundratals antikroppar på samma sätt. Vi har fått fram en väldigt mogen antikropp så utvecklingen har gått snabbt.

– Normalt är läkemedelsutveckling en lång och kostsam process där man först i slutändan vet om det fungerar. Men med den här plattformsteknologin, där vi redan vet att sannolikheten att gå i mål är hög, skulle det i princip vara möjligt att ösa ut nya läkemedelskandidater, säger Göran Linder.

Nu hoppas man på ytterligare avtal med något av de stora läkemedelsbolagen.

– Kan vi få hjälp av Big Pharma-bolag, så kan läkemedlen snabbare komma ut till patienten. Vi tror att det är möjligt att inom fem år ha ett par antikroppsläkemedel godkända, och målet är att inom tio år kunna få två till tre nya antikroppsmediciner godkända om året, säger Owe Orwar.


Granitor investerar i banbrytande teknologier

Vi utvecklar nya och mer hållbara sätt att framställa energi, odla mat, rena vatten, producera varor och bota sjukdomar.

Läs mer om våra investeringar här

"För kommande generationer är mångfald och inkludering avgörande"

Hur kan vi bli bättre på jämställdhet, mångfald och inkludering och varför är det viktigt? Vi har pratat med Matilda Bergkvist, mångfalds- och inkluderingskonsult på Includer.

Läs mer