Social hållbarhet och matförsörjning går hand i hand i Sydafrika

I Sydafrika är det ont om odlingsbar mark. Organisationen Nordic Earth inriktar sig därför på att kompostera ekologiskt avfall för att skapa en levande jordmån för odling och samtidigt utbilda ungdomar i stadsodling. Med stöd från Granitor har de även startat ett trädplanteringsprojekt tillsammans med skolelever i Kapstaden.

I Västra Kapprovinsen, där Nordic Earth har sin verksamhet, består marken mestadels av sand och grönområdena är få. Nordic Earth har därför satt igång ett kretslopp där ekologiskt avfall sorteras ut från övriga sopor för att komposteras och bli odlingsbar jord för träd och grönsaker.   

– I Sydafrika har man inte kommit lika långt med källsortering som i Sverige. Det finns stora vinster med att ta tillvara på det som går att kompostera. Så det hjälper vi till att sprida kunskap om, säger Anki Riemer, vd för Nordic Earth.  

Nordic Earth vill göra det enkelt för familjer som bor i urbana områden att odla och lär därför ut stadsodling till elever på två high schools i Västra Kapprovinsen. Förutom att grönsakerna som odlas blir mat till familjerna säljs överskottet, vilket är ett välkommet tillskott till hushållskassan. 

– Vi fokuserar på utbildning, speciellt för ungdomar för att få dem involverade och se hur man med enkla medel kan kompostera sitt eget avfall och sedan odla grönsaker.  

Förebild för unga

När familjer flyttar från landsbygden in till städerna försvinner möjligheten att vara självförsörjande på mat och mycket kunskap går därmed förlorad. Anki är uppvuxen på landsbygden i Hälsingland och lärde sig tidigt att kompostera och sätta potatis. 

– Vi har helt andra förutsättningar i Sverige jämfört med Sydafrika, där får man istället skapa de rätta förutsättningarna. Men med rätt kunskap går det och det är häftigt att se hur ungdomarna växer av att lära sig stadsodling och kunna producera sin egen mat. 

Anki, som har bott halva sitt liv i Sydafrika, berättar att det är ovanligt att hon som kvinna lär ut hur man odlar. Hon menar att det är ett självförtroende som kommer från hennes uppväxt i Sverige.  

– Den inverkan jag har på ungdomar och speciellt på unga tjejer gör att de kan få en förebild, vilket är jätteviktigt för mig i ett mansdominerat område som jordbruk är i Sydafrika.

Minskat klimatavtryck

Att ta hand om komposterbart avfall skapar inte bara en levande jordmån, utan minskar även klimatavtrycket. Genom att sortera vid källan har Nordic Earth komposterat femtio ton ekologiskt avfall, som egentligen skulle ha åkt till soptippen. Jorden har sedan använts för att plantera spekboom, ett sydafrikanskt träd som binder mycket koldioxid.

Elever från de två skolorna i Västra Kapprovinsen är involverade i detta trädplanteringsprojekt, vilket är startskottet för Granitor Forest, där Granitor planterat 4400 träd, ett för varje medarbetare. Förutom att ungdomarna lär sig om odling, handlar projektet också om att de ska komma i kontakt med naturen. Nordic Earth kallar det för "bringing nature back to schools", vilket är ett sätt att ge eleverna, som är mellan 16 och 18 år, hopp om framtiden i ett Sydafrika som präglas av hög ungdomsarbetslöshet. Det har även gjort det möjligt att kunna umgås utomhus under pandemin, då många gruppaktiviteter varit inställda.   

– Det här projektet har verkligen engagerat många elever och vi är oerhört glada för stödet som vi har fått från Granitor.  

Näringsrik kost viktigt för inlärningen

Att ha mat på bordet och kunna äta sig mätt är essentiellt för inlärningen. Enligt Anki visar studier att 27 procent av barnen i Sydafrika inte får tillräckligt med näring och därför inte kan utveckla kapaciteten i hjärnan för att till exempel ta in information under skoldagen.  

– För oss är den mest akuta situationen just nu hur vi får fram mat. Och här började vi med en näringsrik jordmån så att vi kan ha grönsaksboxar utanför hemmen att odla i och egen kompostering, så att vi kan få näringsrik mat på bordet. Det här börjar med utbildning och därför satsar vi på ungdomar.   

 
Läs mer om Nordic Earth här  


Unik metod tar fram antikroppar mot allvarliga sjukdomar

En ny plattformsbaserad teknik kan göra 300 nya läkemedel möjliga. Oblique Therapeutics satsar på att ta fram målinriktade antikroppsläkemedel mot aggressiva cancerformer och kronisk smärta – något som ingen tidigare lyckats med. Tekniken innebär ett paradigmskifte inom läkemedelsutveckling.

Läs mer