Ett motståndskraftigt samhälle

Säkrad el- och energiproduktion

Verksamheter och industrier ställs idag inför allt fler och större utmaningar, något som ökar kraven på motståndskraftiga och robusta system. Men hur klarar man utmaningar som man inte ställts inför tidigare?

Haris Mehmedovic är divisionschef för Granitor Systems elkraftsdivision Power Systems som levererar kompletta elanläggningar samt ställverk och kontrollutrustning till olika elsystem.