Automatiserad process för batteritillverkning (Gen. 1)