Ny karossutrustning till Volvo i Torslanda

Midroc har varit delaktiga i en del av det totala projektet som nu håller på att färdigställas på plats i Torslanda. Midroc har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB.

Volvo har ett uttalat mål att stärka sitt varunamn inom gruppen premiumbilar och därför har man tagit fram en helt ny plattform för serien "stora" bilar - SPA - Scalable Product Architecture.

Först ut är ersättaren till dagens XC90 och den kommer att tillverkas med normal förbränningsmotor och som ladd hybrid med förbränningsmotor. Midroc har varit delaktiga i en del av det totala projektet som nu håller på att färdigställas på plats i Torslanda. Midroc har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB.

Leveransen bestod i huvudsak av två delområden. Den första och till storleken mycket mindre delen är soltak och den andra delen utgörs av sidolinjerna som är två till antalet (höger och vänster) och i runda tal drygt tio gånger så stort som soltak.

Midrocs leverans omfattar:

  • Konstruktion
  • Programmering
  • Skåpbyggnation
  • Installation och idrifttagning
  • Utbildning samt slutdokumentation
  • Deltagande i riskanalyser ihop med LKN och uträkning av PL nivåer

En av projektets utmaningar var utöver en tuff tidplan att man valde Siemens nya TIA-portal plattform med Profinet och failsafe något som var nytt för VCC och till en viss del även för Midroc. Under en period i installationsfasen så jobbade Midroc på tre olika orter samtidigt. Verkstadsarbeten i vår verkstad i Trollhättan, installation på Torslanda samt installation av fixturer i Tidaholm samt att vi påbörjade idrifttagningen i den första PLC:n.

LKN och Midroc har fått mycket beröm av VCC för framskridandet och utförandet och att vi har följt tidplanen på ett bra sätt från start till mål. Alla projektets medarbetare gjorde en fantastisk arbetsinsats något som ledde fram till att man kunde följa lagd tidplan vilket i sin tur ledde till en nöjd kund och slutkund.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Se vår film från projektet

Volvo Cars Torslanda

Driving Unit Convoyer - Volvo Cars Torslanda

Granitor Systems har i detta projektet levererat konstruktion, programmering, installation och idrifttagning av rullbanorna (conveyern) som underleverantör till en tysk conveyor-tillverkare

Läs nästa case